Over HeelHout

De asjas.
Aan tafel in open atelier, ontvouwen zich ontmoetingen. Over nu, en toen. Een steen in de rivier, een licht op het water. Baken. Troosthout. Het hout-je-vast. In de dynamiek van dood. En tijd. Om levend te herinneren.

Het object.
De maker geeft vrije gedachte vorm via unieke creatie. Als asbewaring. Hervatten in hout.Vanuit wat waarachtig is, zichtbaar tussen waas van takken. Stam, nerf, kruin, knoest, bast. Boomkracht door water, wind, vuur, aarde. Om te ontwikkelen in kringloop.

De materialen.
Afval, is grond-stof. Ecologie, uit omgeving. Ruilgoed, gereedschap. Onbehandelde materialen. Gevonden hout. Versteend, aangespoeld. In de storm gehavend, gekapt. Of de boom bij ouders uit de tuin, waarvan een asjas voor hele familie ontstaat.

De as-sociatie, duurzaam voor iemand die ver weg is.
De zorg van de maker voor haar zieke moeder, zag ook op: sterf goed, mamma. Mijn schouders zullen je dragen. Het harn-as. Elk mens heeft behoefte aan ritueel, traditie oud of nieuw. Aan levensritme, als alles achterlaat. Zeven cirkels van as op het strand, zeven en nog zeven. Ik stierf duizend doden, en herinner mij er een.

De afspraak.
De maker legt snel intens contact. Zoekt balans ter optimale uiting van iemands ervaring voor, bij of na het sterven. Het gevoel van verlatenheid, of opluchting. Het gemak van contact, de eenvoud van de asjas. Creëert de kracht van verbinden, het bespreekbaar maken van de as, en wat was. Artistiek helend, schoon vervolmakend.

De werkwijze.
Proces wat eraan vooraf gaat, of volgt. In gesprek dat ertoe doet. De stam ontdoen van de schors, het met de dierbaren van de overledene selecteren van soort hout. Met als familie dit wil, een meewerkdag. Praatplek voor vrienden, aan de thematafel in het open atelier. Om een plek te geven aan wat blijft. In zet naar zingeving.

Het hout.
Via voelbaar hout, als zachte jas voor as. Aai-baar-hout. Hout dat je spontaan zoent, aan je lippen zet omdat het zo zacht is. Dat je kunt ruiken omdat het van jou is. En als het nat is, na een frisse zomerregen die de dag of nacht schoonmaakt. Hout dat jouw geur aanneemt, de zweetpareltjes in de palm van je hand absorbeert als het warm is.

De beleving.
De maker heeft een absoluut, mystiek eigen gevoel van universele nederigheid. Die raakt, als je ervoor openstaat. Het idee van de asjas is als rauw kost, om rouw te verteren in de geest van de overledene. Vruchtbare bodem voor wat blijft. Duurzaam.

Het contact.
In persoonlijk contact of eerste gesprek, wordt vrijblijvend ruimte gevonden voor de gewenste vorm voor een asjas op maat. In eerste emotie. Tweede toon. Uiteindelijk het ontwerp. Gevolgd door gestage uitvoering, die als bewustwordingsproces geldt.

De ontmoeting.
Kennismaking is niet gebonden aan locatie. Kan ontstaan, zoals deze ontstaat. Op een natuurbegraafplaats. Bij een bootark. Tijdens een levende lichtjesavond voor gestorvenen. Aan de voet van een duinpan, bergflank. Binnen energetische buiten beleving, in tuin, aan zee, op straat, het water. Besloten binnen atelier, of thuis.

De voorwaarden.
De maker heeft algemene voorwaarden gedeponeerd, die vrij verkrijgbaar zijn, digitaal, op eerste verzoek worden toegezonden per post. Ter borging van betrokken partijen bij idee, ontwerp en vervaardiging van creatie, kostbaar qua gevoelswaarde.

De verzekering.
Kosten van de asjas zijn vaak voor vergoeding vatbaar via uitvaartverzekering. De maker vraagt een symbolische som voor de totstandkoming en de vervaardiging van het kunstwerk. In voorkomend geval een vaste vergoeding, althans betaalbaar tarief.

De echtheid.
De maker waarmerkt de asjas. Om de bijzondere aard van de unieke inhoud ervan. Ook om de symboliek van het afsluiten. Het afscheid nemen, en daarin doorgaan. Als certificaat van authenticiteit, visualiseert dit logo (www.ontwerpstudioHaan.nl), op een plek van de asjas, een sluitzegel: bloem, traan, vogel.

Het verhaal.
Woorden van troost komen bij de maker in meditatief moment meestal op bij het hakken, beitelen en bijschaven van een asjas. Dit is al als aanvullend op de asjas ervaren. De maker is bezig met het bouwen van een geindividualiseerd gecodeerd toegankelijk, vertrouwelijke onlineportal, voor het voeren van een gesprek na en over het overlijden van een betrokkene. De behoefte om woorden van waarde mee te geven bij aflevering van een asjas, vult de maker al in. Met het maken van foto’s van het gewordingsproces van elke asjas.

Meer informatie op www.asjasje.nl

Leemzeer
De maker van asjasje
De maker van asjasje
Contact

Wilt u meer informatie over onze producten of over ons verhaal? Neem dan gerust contact met ons op via info@heelhout.nl.

Wij staan u met passie en enthousiasme te woord.

Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.